top of page
les.jpg
Image by Brett Jordan

vzdělání a kurzy                      zkušenosti

formální vzdělání:

 • 2021-2023 navazující magisterské studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií

 • 2019-2023 akreditovaný psychoterapeutický výcvik v biosyntetické psychoterapii

 • 2015-2018 bakalářské studium jednooborové psychologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

 • 2011-2015 taneční škola Amor de Dios v Madridu a taneční konzervatoř Fundación Cristina Heeren v Seville

 • 2005-2009 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna v Českých Budějovicích

 

absolvované kurzy:

 • Párová terapie - práce se zdravou vazbou a zdravou sexualitou

 • Vliv raného dětství na vývin mozku a chování

 • Respektovat a být respektován

 • Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovoru

 • Hlas-tělo-komunikace

 • Procesy změny a úvod do práce s motivací

 • Komunikace s lidmi s poruchami osobnosti

 • Práce s hraniční a pasivně agresivní osobností

 • kurzy moderních přístupů k duševním onemocněním

 • kurzy práce s emocemi a emoční inteligence

 • Vědomé tělo - roční program tanečně-pohybové terapie

 • kurzy tanečně-pohybové terapie a tance

 • kurzy relaxačních technik

 • škola Shiatsu Zuny Kozánkové stupeň I. a II.

 • kurzy práce s tělem a bioenergetiky

 • workshopy práce se změněnými stavy vědomí

 • kurzy mindfulness a meditačních technik

Šest let jsem pracovala v neziskovém sektoru, kde jsem se věnovala individuální i skupinové podpoře lidí s duševním onemocněním, zejména psychotického a úzkostně-depresivního spektra, a také podpoře rodin ohrožených sociálním vyloučením. Jako dobrovolnice jsem pracovala s migranty a s mladistvými. Kromě toho se již řadu let věnuji lektorské činnosti. Vedu skupiny tanečně-pohybové terapie a práce s tělem. Mojí vášní je kromě tance také cestování, pohyb v přírodě, sci-fi a fantasy a umění v celé jeho šíři. Žiji v Praze s manželem a velšteriérem.

Profesně se nyní věnuji převážně individuálnímu poradenství a terapii. Pracuji pod pravidelnou supervizí a jsem frekventantkou supervizní části psychoterapeutického výcviku v biosyntéze.

Jsem přidruženým členem Českého Institutu Biosyntézy a kandidátním členem České asociace pro psychoterapii. Dodržuji etický kodex České asociace pro psychoterapii a European Association for Psychotherapy.

pracovní zkušenosti:

 • Fokus České Budějovice

 • Green doors z.ú., Praha

 • Centrum duševního zdraví Podskalí, Fokus Praha

 • Nadace J&T, Praha

bottom of page