Image by FLY:D

Instrukce jak žít život.

Všímej si.

Dej se ohromit.

Vyprávěj o tom.

Mary Oliver

Zoja Mrázová
psychoterapeutické poradenství

 

o mně

Jsem psycholožka, terapeutka a lektorka.

 

Věnuji se především individuální terapii a poradenství v bezpečném prostoru mé soukromé praxe na Praze 2, alternativní formě terapie za chůze přírodou a bodyterapii.

Pracuji metodou biosyntetické psychoterapie, která patří mezi integrativní a somaticky zaměřené přístupy. Opírám se také o mindfulness a aktuální poznatky psychologie a neurověd. Pracuji mimo jiné s tématy seberozvoje, vztahů, nefunkčního rodinného zázemí, ztráty a truchlení, environmentálního žalu a hypersenzitivity. Věnuji se problematice úzkostí a poruch příjmu potravy. Pracuji převážně s dospělými a mladými dospělými.

Věřím, že k tomu, abychom se cítili dobře ve svém životě, často stačí malá změna uvnitř, v postoji, v náhledu či v prožívání. Věřím, že když poznáme naše zdroje a najdeme k nim jasnou cestu, objevíme v sobě sílu, odolnost a také flexibilitu.

IMG-20200221-WA0003.jpg
 

co nabízím

terapie a poradenství
psychotherapy in English
psicoterapia
en 
español
 • osobně na Praze 2

 • také online formou nebo za chůze přírodou

 • první setkání 50 min/700 Kč

 • další setkání 50 min/800 Kč

 • další setkání 75 min/1200 Kč

 • po zahájení spolupráce také možnost emailové či telefonické podpory

 • individual psychotherapy and psychological counselling in Prague 2

 • also online or walk-talk therapy

 • first session 50min/900 CZK

 • next sessions 50min/1000 CZK

 • next sessions 75min/1500 CZK

 • support via email or phone once our partnership begins

 • consultas de psicoterapia y psicológia en Praga 2

 • también online o andando afuera

 • primera consulta 50min/900 CZK

 • siguientes 50min/1000 CZK

 • siguentes 75min/1500 CZK

 • apoyo a través del teléfono o email después de empezar la terapia

Image by Jesse Bowser